Privatlivspolitik

Tlf.: 2579 3676

Claus Larsen - IT Solutions

PRIVATLIVSPOLITIK

Dette website ejes af Claus N. Larsen, Elisabeths Allé 17, 5250 Odense SV, claus@clauslarsen.dk, CVR 66 16 40 85. Når du tilmelder dig nyhedsbrev eller køber ydelser, lagrer jeg data om dig.

 

Data anvendes til følgende formål

 

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til markedsføring på sociale medier samt til at sende dig nyhedsbreve. Data indsamlet i forbindelse med køb anvendes alene til at levere og fakturere ydelsen.

 

Dataopbevaring og sletning af data

 

Jeg opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

 

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Kategorier af personoplysninger

 

Jeg lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser.

 

Kilder

Jeg har fået dine oplysninger:

•Direkte af dig viatilmelding til mit nyhedsbrev på hjemmesiden eller andre steder på internettet.

•Direkte af dig i forbindelse med køb af produkter eller ydelser.

•Fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige, f.eks. sociale medier.

•En af mine databehandlingssystemer (Setmore).

 

Behandlingsgrundlag

Jeg er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

•Min legitime interesse i at markedsføre min virksomhed.

•For at jeg kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

•For at jeg kan overholde en retlig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

 

Modtagere

Jeg kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

 

Jeg har indgået databehandleraftaler med denne databehandler, hvilket er min garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger:

•Setmore til håndtering af booking.

 

Opbevaring

Jeg opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

 

I forbindelse med køb af ydelser eller produkter:

I forbindelse med levering af mine produkter og tjenester vil jeg opbevare dine personoplysninger i op til 5 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, medmindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode, som f.eks. fordi du har adgang til et online produkt, du har købt.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg ligger inde med om dig.

 

Hvis der er fejl i de oplysninger jeg har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så jeg har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

 

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger kan du også sende mig en anmodning herom.

 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med markedsføring, kan det til enhver tid ske.

 

Hvis du ønsker at klage over min behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

 
 
 
 
 

KONTAKT OS

clauslarsen.dk
Book en aftale med Claus Larsen - IT Solutions